Maszyna zwolniła i w warunkach suszy trudniej będzie ją powtórnie rozpędzić

- Rynki najwyraźniej oceniły wpływ koronawirusa, jako o wiele większą tragedię dla gospodarki, niż susza – mówi prof. Bogdan H. Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Susza znalazła się wręcz w cieniu koronawirusa, ponieważ z pozoru oddziaływanie suszy na gospodarkę jest słabe. Ale przecież gospodarka po koronawirusie będzie osłabiona, a kiedy do tego dodamy wpływ suszy - sytuacja może się zrobić bardziej dramatyczna. Maszyna zwolniła i w warunkach suszy trudniej będzie ją powtórnie rozpędzić.

Zapraszamy do wysłuchania nowego podcastu z drugą częścią rozmowy z panią prof. Aleksandrą Gaweł z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i panem prof. Bogdanem Chojnickim z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu