Maszyna zwolniła i w warunkach suszy trudniej będzie ją powtórnie rozpędzić