Autostrada do Szkoły – nauka poprzez zabawę w goglach VR

Program społeczno-edukacyjny adresowany do dzieci klas nauczania początkowego, którego celem jest edukacja z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w ruchu drogowym. W ramach programu prowadzone są atrakcyjne zajęcia w szkołach oraz realizowane są kreatywne przejścia dla pieszych, na których wesołe zebry zachęcają dzieci do bezpiecznego zachowania na pasach. Tak buduje się więzi firmy z lokalnymi społecznościami.