Komunikowanie innowacji technologicznych

Kompleksowa kampania komunikacyjna dotycząca uruchomienia pod Poznaniem pierwszej w Polsce instalacji kogeneracyjnej z pompą ciepła, obejmowała doradztwo, produkcję filmów, animacji, streamingu i media relations. Kampania dowiodła jak ważne jest przełożenie skomplikowanego języka technologicznego na przyjazny i zrozumiały dla ludzi język korzyści społecznych i ekologicznych.