Raport wpływu

Raport sporządzony we współpracy z firmą doradczą Deloitte stanowił nie tylko solidne podsumowanie pozytywnego wkładu firmy Danone w gospodarkę narodową, wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi w Polsce, ale także stał się platformą komunikacyjną o dużym potencjale medialnym.