Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Mieliśmy niepowtarzalną okazję wspierać Grupę Maspex w wypracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju. Poprzez serię warsztatów z interdyscyplinarnym zespołem pracowników, liczne analizy i sesje kreatywne, wspólnie dotarliśmy do określenia pięciu kluczowych ekosystemów, obejmujących działalność biznesową Grupy Maspex oraz wspierających realizację 13 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wypracowane w ramach strategii priorytety i konkretne cele firmy przyczyniają się do poprawy dobrostanu człowieka, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Nazwa strategii „Efekt Kolibra” odzwierciedla zarówno wierność misji i wizji firmy, jak i kluczową rolę synergii w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju Grupy Maspex. Program naszych działań obejmował także wstępną koncepcję identyfikacji wizualnej strategii „Efekt Kolibra”.